Lac Viet Humanistic Culture

Friday, January 22, 2021

TQ TRỞ LẠI HUNG HĂNG; QUAN ĐIỂM TRÁI NHAU CỦA NGƯỜI VN; 17 SẮC LỆNH & KẾ TIẾP CỦA MR. 7 ĐỜN


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; cập nhật và bình luận về việc “TQ trở lại hung hăng; Quan điểm trái nhau của Người VN; 17 Sắc lệnh & kế tiếp của Mr. 7 Đờn” vào chiều tối ngày 22 tháng 1 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment