Lac Viet Humanistic Culture

Thursday, January 14, 2021

THÔNG ĐIỆP CỦA ÔNG TRÙM NGÀY 13/01/2021; TRÀN NGẬP TIN GIẢ - NHẬN DIỆN TIN THẬT


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “Thông điệp của ông Trùm ngày 13/01/2021; tràn ngập tin giả - nhận diện tin thật” vào chiều tối ngày 13 tháng 1 năm 2021.

No comments:

Post a Comment