Lac Viet Humanistic Culture

Friday, January 15, 2021

ĐIỂM TIN TỐI 15-1-21: SAFECHAT RỘN RÀNG TIN NÓNG; OFF FB LỢI HAY HẠI?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; cập nhật và “Điểm tin tối 15-1-21: Safechat rộn ràng tin nóng; Off FB lợi hay hại?” vào chiều tối ngày 15 tháng 1 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment