Lac Viet Humanistic Culture

Friday, January 15, 2021

LÝ DO ÔNG TRÙM BỊ “ĐÁNH HỘI ĐỒNG”; BI-HÀI PHÁT ÂM SAI TRÊN SÂN KHẤU; XƯNG HÔ KIỂU CỔ ĐẠI


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; cập nhật và bình luận về việc “Lý do ông Trùm bị “đánh hội đồng”; Bi-hài phát âm sai trên sân khấu; Xưng hô kiểu cổ đại” vào chiều ngày 15 tháng 1 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment