Lac Viet Humanistic Culture

Friday, January 8, 2021

8-1-21: CHUYỆN BẦU BÁN VN, BẦU BÁN MỸ, HƯ VÀ THỰC GIỮA BIỂN THÔNG TIN


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; cập nhật và bình luận về việc “”8-1-21: Chuyện bầu bán VN, bầu bán Mỹ, hư và thực giữa biển thông tin” vào chiều ngày 8 tháng 1 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment