Monday, August 2, 2021

KHÔNG CHÍCH VAC-XIN TÀU CÓ BỊ PHẠT? LÀM CÁCH NÀO ĐỂ KHÔNG CHÍCH?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “Không chích vac-xin Tàu có bị phạt? Làm cách nào để không chích?” vào chiều ngày 2 tháng 8 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment