Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, August 8, 2021

NGHỊ VIÊN KIMBERLY HỒ HỌP BÁO VỀ VIỆC XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI TÁI CHIẾM CỔ THÀNH QUẢNG TRỊ


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream”  buổi họp báo của Nghị viên Kimberly Hồ về việc “Xây dựng tượng đài Tái chiếm Cổ thành Quảng Trị” vào chiều ngày 8 tháng 8 năm 2021 tại Westminster Civic Center, 8200 Westminster Blvd., thuộc thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment