Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, August 24, 2021

TALIBAN CẢN TRỞ NGƯỜI DI TẢN VÀ BAN HÀNH 29 ĐIỀU CẤM PHỤ NỮ


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “Taliban cản trở người di tản và ban hành 29 điều cấm phụ nữ” vào chiều ngày 24 tháng 8 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment