Friday, August 6, 2021

🔴 THẤY GÌ QUA VIỆC PHONG LIỆT SĨ, THĂNG CẤP, TẶNG HUÂN CHƯƠNG, HUY CHƯƠNG BỪA BÃI?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “🔴 Thấy gì qua việc phong liệt sĩ, thăng cấp, tặng huân chương, huy chương BỪA BÃI?” vào chiều ngày 6 tháng 8 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment