Tuesday, August 31, 2021

TRUNG CỘNG BUỘC TÀU NƯỚC NGOÀI XIN PHÉP KHI ĐI QUA VÙNG BIỂN TRANH CHẤP: CSVN LUÔN NGHĨ LỢI DỤNG MỸ


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “Trung cộng buộc tàu nước ngoài xin phép khi đi qua vùng biển tranh chấp; CSVN luôn nghĩ lợi dụng được Mỹ” vào chiều ngày 31 tháng 8 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment