Sunday, August 29, 2021

LỄ KHAI MẠC ĐẠI NHẠC HỘI CÁM ƠN ANH NGƯỜI THƯƠNG BINH VNCH KỲ 14


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi lễ khai mạc “Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Người Thương Binh VNCH Kỳ 14” do Hội H.O. Cứu Trợ Thương-Phế-Binh & Quả-Phụ VNCH tổ chức vào sáng ngày 29 tháng 8 năm 2021 tại 1025 Westminster Mall, thuộc thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.
 

No comments:

Post a Comment