Lac Viet Humanistic Culture

Saturday, March 4, 2023

💥Họp Đặc Biệt Đề Ra Biện Pháp Chống Việt Cộng Xâm Nhập Little Sài Gòn, Q...


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi họp đặc biệt của Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản & Tay Sai để “Đề Ra Biện Pháp Chống Việt cộng Xâm Nhập Little Sài Gòn, quận Cam” vào sáng Thứ Bảy ngày 4 tháng 3 năm 2023 tại Đền Thờ Đức Thánh Trần trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave. Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment