Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, March 7, 2023

Hướng Dẫn Tự Học Đàn Guitar Flamenco, Phần 1 | Flamenco Guitarist Nguyễn...


Little Saigon (VanHoaNBLV) –  Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi hướng dẫn tự học đàn Guitar Flamenco, phần 1 của Flamenco Guitarist Bác sĩ Nguyễn Tự Hào giới thiệu về thể điệu farruca, soleares, alegrías của flamenco trong tập “The Keys to Flamenco Guitar” của Dennis Koster. Video clip được thực hiện bởi Lại Minh Thuận vào sáng ngày 5 tháng 3 năm 2023 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment