Lac Viet Humanistic Culture

Friday, March 24, 2023

💥Vận Chuyển 11.2 kg Ma Túy Được "Trả Tự Do": "Không Biết Có Vô Tội? Các ...


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện  “💥Vận chuyển 11.2 kg ma túy được "trả tự do": "Không biết có vô tội? Các tiền lệ đã qua?" vào chiều ngày 23 tháng 3 năm 2023 tại một địa điểm thuộc thành phố Anaheim, miền Nam California, Hoa Kỳ.  


No comments:

Post a Comment