Lac Viet Humanistic Culture

Thursday, March 23, 2023

Hướng Dẫn Tự Học Đàn Guitar Cổ Điển, Phần 11 | Guitarist Nguyễn Thái Cường


Little Saigon (VanHoaNBLV) –  Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi hướng dẫn tự học đàn Guitar Cổ điển, phần 11 của Guitarist Nguyễn Thái Cường giới thiệu về Âm giai MI trưởng, hợp âm và bài tập MI trưởng, hợp âm rời 4 nốt trong tuyển tập đàn Guitar Cổ điển theo phương pháp của Ferdinando Carulli (1770-1841). Video clip được thực hiện bởi Lại Minh Thuận vào sáng ngày 3 tháng 12 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment