Lac Viet Humanistic Culture

Monday, March 20, 2023

Người Chăm Bị Cấm Kể Về Văn Hóa Chăm Tại Tháp Chăm, Nha Trang


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lai phần diễn đọc của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; đưa tin về sự kiện “Người Chăm BỊ CẤM kể về văn hóa Chăm tại Tháp Chăm, Nha Trang” vào chiều ngày 20 tháng 3 năm 2023 tại một địa điểm thuộc thành phố Anaheim, miền Nam California, Hoa Kỳ.    

No comments:

Post a Comment