Lac Viet Humanistic Culture

Wednesday, March 15, 2023

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU: Ðược tin Giáo sư HUỲNH VĂN LANG đã vĩnh viễn ra đi vào chiều ngày Chúa Nhật 12 tháng 3 năm 2023 tại Bắc California


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Ðược tin Giáo sư HUỲNH VĂN LANG

đã vĩnh viễn ra đi vào chiều ngày Chúa Nhật 12 tháng 3 năm 2023 tại Bắc California,

Thượng Thọ trên 101 tuổi

Thành Kính Phân Ưu cùng Tang Quyến.

Cầu nguyện Anh Linh Giáo Sư Huỳnh Văn Lang được an nghỉ nơi chốn Vĩnh Hằng

 VanHoaNBLV

& VanHaNBLV1


No comments:

Post a Comment