Lac Viet Humanistic Culture

Thursday, May 4, 2023

Bà Thúy Trần: Là một người vợ của tù cải tạo, tôi muốn nói lên tội ác củ...


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại những lời phát biểu của bà Thúy Trần, cư dân thành phố Garden Grove và ông Lê Quang Dật, phó Chủ tịch Hội đồng Điều hành Đền thờ Đức Thánh Trần về “Bức Tường Đen” được dựng lên hai bên tượng đài Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave. Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ) vào sáng Thứ Hai ngày 1 tháng 5 năm 2023.

No comments:

Post a Comment