Lac Viet Humanistic Culture

Wednesday, May 3, 2023

Hướng Dẫn Tự Học Đàn Guitar Flamenco, Phần 2 | Flamenco Guitarist Nguyễn...


Little Saigon (VanHoaNBLV) –  Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi hướng dẫn tự học đàn Guitar Flamenco, phần 2 của Flamenco Guitarist Bác sĩ Nguyễn Tự Hào giới thiệu về cách đàn Rasgueado của Ramón Montoya áp dụng vào nhịp điệu Farrucas, bài tập Por Soleares và Por Alegrias trong tập “The Keys to Flamenco Guitar” của Dennis Koster. Video clip được thực hiện bởi Lại Minh Thuận và Nguyễn Thái Hùng vào sáng ngày 23 tháng 4 năm 2023 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment