Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, May 9, 2023

Hướng Dẫn Tự Học Đàn Guitar Cổ Điển, Phần 13 | Guitarist Nguyễn Thái Cường


Little Saigon (VanHoaNBLV) –  Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi hướng dẫn tự học đàn Guitar Cổ điển, phần 13 của Guitarist Nguyễn Thái Cường giới thiệu về Bài tập số 15 (Valse) trong tuyển tập đàn Guitar Cổ điển theo phương pháp của Ferdinando Carulli (1770-1841). Video clip được thực hiện bởi Lại Minh Thuận vào sáng ngày 11 tháng 12 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment