Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, May 7, 2023

Quốc Hận 30 Tháng Tư là cái gai chọc vào mắt của Cộng Sản


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phần đọc diễn văn của Đại tá Cổ Tấn Tinh Châu nhân dịp ông đến chủ tọa buổi “Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30 Tháng Tư” vào chiều Chủ Nhật ngày 30 tháng 4 năm 2023 tại Khuôn viên Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ, 14180 All American Way, thuộc thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment