Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, May 2, 2023

Đồng Bào Vẫn Luôn Luôn Nhớ Đến Ngày 30 Tháng Tư 1975


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại những lời phát biểu của Nhạc sĩ Xuân Điềm, Ban Tù Ca Xuân Điềm; Chị Nguyễn Thị Kim Xuân, đến từ thành phố San Grabriel; Mũ đỏ Nguyễn Văn Hùng, Chủ Tịch Liên hội Cựu chiến sĩ VNCH miền Nam California; Ông Phan Kỳ Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đền thờ Đức Thánh Trần, kiêm Chủ tịch Liên ủy ban chống Cộng sản và Tay sai; nhân dịp các vị đến tham dự buổi “Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30 Tháng Tư” vào chiều Chủ Nhật ngày 30 tháng 4 năm 2023 tại Khuôn viên Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ, 14180 All American Way, thuộc thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ. 

No comments:

Post a Comment