Lac Viet Humanistic Culture

Monday, May 1, 2023

BỨC TƯỜNG ĐEN – Tội Ác Của Cộng Sản Đối Với Dân Tộc Việt Nam


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại hình ảnh của Bức tường Đen được dựng lên hai bên tượng đài Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave. Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ) cùng với lời phát biểu của ông Phan Kỳ Nhơn, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Đền Đức Thánh Trần, kiêm Chủ Tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản & Tay Sai vào sáng Chủ Nhật ngày 30 tháng 4 năm 2023.

No comments:

Post a Comment