Lac Viet Humanistic Culture

Monday, May 1, 2023

Ông Tsu A Cầu: Chúng tôi xin được vài lời nhắc nhở tất cả mọi người hãy ...


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại lời phát biểu của ông Tsu A Cầu nhân dịp ông đến tham dự buổi “Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30 Tháng Tư” vào chiều Chủ Nhật ngày 30 tháng 4 năm 2023 tại Khuôn viên Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ, 14180 All American Way, thuộc thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment