Lac Viet Humanistic Culture

Saturday, July 6, 2024

Ban nhạc Gold Rush Country trình diễn Mừng July 4th, 2024 at Centennial ...


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phần trình diễn ca nhạc của ban nhạc Gold Rush Country nhân Ngày Lễ Độc Lập (4th of July) vào chiều tối Thứ Năm ngày 4 tháng 7 năm 2024 tại Công viên Centennial, 3000 W.Edinger Avenue, thuộc Thành phố Santa Ana, miền Nam California, Hoa Kỳ.

 


No comments:

Post a Comment