Lac Viet Humanistic Culture

Thursday, July 11, 2024

CÔ NHÀN (Tập 3) – Tập Truyện Của NGÔ ĐÌNH VẬN | Diễn Đọc NGỌC THỦY


Little Saigon (VanHoaNBLV1) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi đọc tập truyện “CÔ NHÀN” Tập 3 của tác giả Ngô Đình Vận, phần diễn đọc do Ngọc Thủy trình bày vào sáng ngày 10 tháng 7 năm 2024 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.      

No comments:

Post a Comment