Lac Viet Humanistic Culture

Monday, July 8, 2024

Đó là một chính sách giáo dục đồi trụy, đồi bại và đưa đến diệt vong #sh...


Phát biểu của Tiến sĩ Mai Thanh Truyết, Chủ Tịch Hội Khoa Học & Kỹ Thuật VN Hải Ngoại (VAST) với Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt nhân dịp Ông tham dự Lễ Cầu Nguyện cho nạn nhân CSVN Năm Thứ nhất đã được cử hành tại tượng đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, thuộc Thành phố Westminster trong vùng Little Saigon chiều ngày 29-08-2015 nhằm ngày 16-07 năm Ất Mùi.

No comments:

Post a Comment