Lac Viet Humanistic Culture

Monday, July 1, 2024

CÔ NHÀN (Tập 1) – Tập Truyện Của NGÔ ĐÌNH VẬN | Diễn Đọc NGÔ ĐÌNH VẬN


Little Saigon (VanHoaNBLV1) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi đọc tập truyện “CÔ NHÀN” Tập 1 của tác giả Ngô Đình Vận, phần diễn đọc cho chính tác giả trình bày vào sáng ngày 1 tháng 7 năm 2024 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.      

No comments:

Post a Comment