Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, July 7, 2024

CÔ NHÀN (Tập 2) – Tập Truyện Của NGÔ ĐÌNH VẬN | Diễn Đọc NGUYỄN THÁI CƯỜNG


Little Saigon (VanHoaNBLV1) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi đọc tập truyện “CÔ NHÀN” Tập 2 của tác giả Ngô Đình Vận, phần diễn đọc do Nguyễn Thái Cường  trình bày vào sáng ngày 7 tháng 7 năm 2024 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.      

No comments:

Post a Comment