Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, July 7, 2024

“Patriotic Pup Contest” on July 4th 2024 at Centennial Park, Santa Ana, ...


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phần thi trang phục cho Chó theo chủ đề yêu nước (Patriotic Pup Contest) nhân Ngày Lễ Độc Lập (Fourth of July) vào chiều tối Thứ Năm, ngày 4 tháng 7 năm 2024 tại Công viên Centennial, 3000 W.Edinger Avenue, thuộc Thành phố Santa Ana, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment