Lac Viet Humanistic Culture

Monday, March 21, 2016

HÌNH ẢNH GIÁM MỤC HOÀNG ĐỨC OANH GẶP VANHOANBLV

HÌNH ẢNH GIÁM MỤC HOÀNG ĐỨC OANH GẶP VANHOANBLV

Little Saigon (VanHoaNBLV) - Giám Mục Micae Hoàng Đức Oanh đã dành cho Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt một cuộc phỏng vấn về Giáo Phận Kontum và đặc biệt về các sắc tộc miền Cao nguyên Việt Nam. Sau đây là những hình ảnh ghi lại buổi gặp gỡ này vào chiều Chủ Nhật ngày 20 tháng 03 năm 2016 tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange, thuộc Thành phố Santa Ana, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

image not displayed

View or comment on VanHoaNBLV1's album »


No comments:

Post a Comment