Lac Viet Humanistic Culture

Friday, March 11, 2016

TIẾC THƯƠNG – Thơ NGÔ ĐÌNH VẬN


Tôi khóc một người
Chết cho Tổ Quốc,
Trên hành trình đấu tranh vì nước
Đòi chủ quyền miền hải đảo Biển Đông.
Tôi mơ thấy anh
Cầm lấy cây đàn
Anh vừa gẩy thì dây bị dứt,
Anh lặng im rồi ra đi mất hút xa xăm.
Vĩnh biệt anh,
Vĩnh biệt viên ngọc sáng lung linh kỳ diệu.
Vĩnh biệt anh,
Vĩnh biệt lòng độ lượng khoan dung.
Tôi khóc một người,
Trong đêm khuya thanh vắng.
Tôi khóc một người,
Cầu cho tổ quốc phục hưng.

Ngô Đình Vận
Anaheim
Ngày 11 tháng 3 năm 2016


Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích & Ngô Đình VậnNo comments:

Post a Comment