Sunday, March 20, 2016

LUẬT SƯ BÙI KIM THÀNH - TỰ ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI CHỈ LÀ TRÒ BỊP CỦA VIỆT CỘNG /P1

No comments:

Post a Comment