Lac Viet Humanistic Culture

Wednesday, March 2, 2016

HÌNH ẢNH TIỆC MỪNG TÂN KHOA BÁC SĨ ANN MIMIE HUỲNH PHAN

HÌNH ẢNH TIỆC MỪNG TÂN KHOA BÁC SĨ ANN MIMIE HUỲNH PHAN

Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại một số hình ảnh về tiệc mừng tốt nghiệp Bác Sĩ Y Khoa Ann Mimie Huỳnh Phan con gái út của ông Phan Kỳ Nhơn được tổ chức vào tối ngày 28 tháng 02 năm 2016 tại Nhà hàng Seafood Palace, thuộc thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Ký.
image not displayed

View or comment on VanHoaNBLV1's album »


No comments:

Post a Comment