Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, March 13, 2016

HÌNH ẢNH LỄ CHÀO CỜ ĐẦU THÁNG 03 NĂM 2016 TRƯỚC TƯỢNG ĐÀI ĐỨC THÁNH TRẦN TRÊN ĐẠI LỘ BOLSA

HÌNH ẢNH LỄ CHÀO CỜ ĐẦU THÁNG 03 NĂM 2016 TRƯỚC TƯỢNG ĐÀI ĐỨC THÁNH TRẦN TRÊN ĐẠI LỘ BOLSA

Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại một số hình ảnh về buổi Lễ Chào Cờ đầu tháng 03 năm 2016 trước tượng đài Đức Thánh Trần trên Đại Lộ Bolsa, trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.
image not displayed

View or comment on VanHoaNBLV1's album »


No comments:

Post a Comment