Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, March 20, 2016

HÌNH ẢNH NGÀY HỘI NGỘ THẦY TRÒ TRUNH HỌC HOÀNG DIỆU BA XUYÊN 2016

HÌNH ẢNH NGÀY HỘI NGỘ THẦY TRÒ TRUNH HỌC HOÀNG DIỆU BA XUYÊN 2016

Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chuong Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại một số hình ảnh về Ngày Hội Ngộ của các Cựu học sinh và giáo sư trường Trung Học Hoàng Diệu Ba Xuyên được tổ chức vào ngày 21 tháng 02 năm 2016 tại Majesty Restaurant, thuộc thành phố Santa Ana, Miền Nam California, Hoa Kỳ.
image not displayed

View or comment on VanHoaNBLV1's album »No comments:

Post a Comment