Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, March 27, 2016

HÌNH ẢNH TIỆC TÂN NIÊN 2016 HỘI THÂN HỮU QUỐC GIA QUẢNG NGÃI


HÌNH ẢNH TIỆC TÂN NIÊN 2016 HỘI THÂN HỮU QUỐC GIA QUẢNG NGÃI

Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại một số hình ảnh về buổi Tiệc Tân Niên 2016 của Hội Thân Hữu Quốc Gia Quảng Ngãi được tổ chức vào ngày 05 tháng 03 năm 2016 tại Seafood Place Restaurant, trên đường Brookhurst St., thuộc Thành phố Garden Grove, Miền Nam California, Hoa Kỳ.
image not displayed

View or comment on VanHoaNBLV1's album »


No comments:

Post a Comment