Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, March 22, 2016

LS BÙI KIM THÀNH TRƯNG BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC & CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO NGHỀ LUẬT SƯ

LS BÙI KIM THÀNH TRƯNG BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC & CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO NGHỀ LUẬT SƯ

Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại một số hình ảnh của Luật Sư Bùi Kim Thành, Cựu Đại Biểu Quốc Hội Khóa 10 và 11 cùng một số bằng cấp mà Bà đã đạt được trong thời gian sống và tranh đấu cho dân oan trong nước. Với kinh nghiệm bản thân Luật Sư Thành cho biết rằng “phong trào tự ứng cử Đại Biểu Quốc Hội ở quốc nội lúc này chỉ là trò bịp của VC để đánh bóng chế độ”.
image not displayed

View or comment on VanHoaNBLV1's album »No comments:

Post a Comment