Monday, July 24, 2017

LINH MỤC PHÊ-RÔ NGUYỄN VĂN KHẢI: BPSOS GIỐNG NHƯ NGƯỜI SAMARI NHÂN HẬULittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phần phát biểu của Linh mục Phê-rô Nguyễn Văn Khải về tổ chức BPSOS.  

Linh mục Nguyễn Văn Khải có nói: “… Chúng tôi thấy bây giờ rất nhiều cộng đồng người VN, rất nhiều cá nhân và tổ chức ở VN bị cái phường trộm cướp, bị cái phường kẻ cướp, bị cái quân trấn lột là CSVN đấy, nó đang cướp bóc và nó lấy… nó đánh cho thập tử nhất sinh đấy, mà tôi thấy rất nhiều người chỉ được cái miệng chả giúp được gì mà tôi thấy cái tổ chức BPSOS này là họ vào họ giúp đỡ, họ cứu giúp chúng tôi giống như cái người Samari nhân hậu kia. Cho nên tôi rất cảm động và tôi rất kính phục, xin cảm ơn tổ chức BPSOS…”

Buổi gây quỹ của Văn phòng BPSOS tại Little Saigon nhằm kêu gọi “góp một bàn tay giải cứu nạn nhân buôn người & bảo vệ đồng bào tị nạn” được tổ chức vào tối ngày Thứ Bảy 22 tháng 7 năm 2017 tại Seafood Place, 12181 Brookhurst St, thuộc Thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment