Friday, July 21, 2017

LỄ THƯỢNG KỲ VIỆT-MỸ TƯỞNG NIỆM 40 NĂM NGÀY QUỐC HẬN TRÊN HÀNG KHÔNG MẪU HẠM USS MIDWAY 2015Little Saigon (VanHoaNBLV) - Trên 5,000 người thuộc nhiều sắc tộc tham dự lễ chào cờ Việt, Mỹ đồng thời tưởng niệm 58,000 chiến sĩ Hoa Kỳ và hơn 260,000 chiến sĩ quân đội VNCH đã hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ tự do tại Việt Nam.

Trong phần tưởng niệm đã có nghi thức thả hai vòng hoa từ Hàng Không Mẫu Hạm USS Midway xuống biển cả để tưởng nhớ những chiến sĩ đã hy sinh.

Chương trình tưởng niệm đặc biệt này được USS Midway dành cho cộng đồng người Việt thực hiện. Sinh hoạt đặc biệt này ghi dấu 40 năm Quốc Hận của người Việt, 40 năm USS Midway cứu vớt người tị nạn cộng sản Việt Nam và Kỷ niệm 10 năm thành lập Bảo Tàng Viện USS Midway tại vùng vịnh San Diego, miền Nam California USA.

Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phần Nghi lễ Thượng kỳ Việt-Mỹ trong buổi Lễ Tưởng Niệm 40 Năm Ngày Quốc Hận & Kỷ Niệm "Chiến Dịch Gió Lốc" được tổ chức từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều vào ngày 26 tháng Tư Năm 2015 trên Hàng Không Mẫu Hạm USS Midway, 910 N. Harbor Drive, thuộc Thành phố San Diego, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment