Lac Viet Humanistic Culture

Saturday, July 8, 2017

HÌNH ẢNH BIỂU TÌNH CHỐNG CAO ĐÀI QUỐC DOANH TẠI LITTLE SAIGON


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại hình ảnh cuộc biểu tình chống Cao Đài Quốc Doanh âm mưu tổ chức “Đại Hội Nhơn Sanh” nhằm tuyên truyền và thực hiện mưu đồ tôn giáo vận cho CSVN vào sáng ngày 3 tháng 7 năm 2017 trước Tượng đài Đức Thánh Trần trên Đại Lộ Bolsa Trần Hưng Đạo, trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment