Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, July 11, 2017

TULKU MIGMAR TSERING - LỄ QUÁN ĐẢNH ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ TẠI CHÙA KHÁNH HỶ /P1Little Saigon (VanHoaNBLV) - Trong chuyến đi hoằng pháp đặc biệt tại Hoa Kỳ năm 2017, Tulku Migmar Tsering đã quang lâm đến chùa Khánh Hỷ thuộc Quận Cam và đã có một buổi thuyết pháp cùng ban pháp Lễ Quán đảnh Đức Phật Dược Sư cho các Phật tử đồng hương gần xa hữu duyên về tham dự.

Qua sự giới thiệu của Thầy Thích Tuệ Uy, Phương Trượng Tu Viện Hộ Pháp và Chị Lâm Mai Thy (Phổ Từ) President of Tara Without Borders TWB, Hành Giả thuộc truyền thống Kim Cang Thừa Phật Giáo Tây Tạng, thành viên Ban tổ chức Pháp hội Quán đảnh Đức Phật Dược Sư tại chùa Khánh Hỷ, Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt đã ghi lại hình ảnh về buổi lễ đặc biệt này vào chiều ngày 9 tháng 7 năm 2017 bên trong chánh điện Chùa Khánh Hỷ, 10502 Orangewood Ave, thuộc Thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Được biết Tulku Migmar Tsering cũng có một buổi lễ tương tự vào Chủ Nhật lúc 10 giờ sáng ngày 16 tháng 7 năm 2017 tại Tu Viện Hộ Pháp, 3048 Lashbrook Avenue, thuộc Thành phố El Monte cho đồng hương phật tử vùng Los Angeles cũng như phật tử hữu duyên gần xa về tham dự. Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc với Thầy Tuệ Uy số phone 626 453 0109 hoặc Lâm Mai Thy 714 446 1210.

No comments:

Post a Comment