Lac Viet Humanistic Culture

Thursday, July 6, 2017

HÌNH ẢNH LỄ VINH DANH NGÀY QL VNCH & KHÁNH THÀNH ĐÀI TN THÁNG TƯ ĐEN 1975


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại một số hình ảnh buổi Lễ Vinh Danh Ngày Quân Lực VNCH 19/6 cùng Lễ Khánh Thành Đài Tưởng Niệm Tháng Tư Đen 1975 vào sáng Chủ Nhật ngày 18 tháng 6 năm 2017 với sự tham dự đông đảo các đoàn thể, hội đoàn và các đại diện dân cử cấp tiểu bang cũng như thành phố tại Khuôn viên Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ, 14180 All American Way, thuộc thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment