Lac Viet Humanistic Culture

Saturday, July 8, 2017

TÔI ĐỨNG TRÊN ĐỒI MÂY TRỔ BÔNG - LÊ UYÊN PHƯƠNG / THƠ PHẠM CÔNG THIỆN, NHẠC LÊ UYÊN PHƯƠNGCa khúc “Tôi Đứng Trên Đồi Mây Trổ Bông” thơ Phạm Công Thiện, nhạc Lê Uyên Phương do chính tác giả trình bày. Phần audio được trích từ CD Lê Uyên & Phương “Tình Như Mây Cõi Lạ” Volume 1 do LUP Studio phát hành vào năm 1999. Phần video do Lại Minh Thuận thực hiện vào tháng 7 năm 2017.

Ca khúc này là một trong 10 bài thơ phổ nhạc của Nhạc sĩ Lê Uyên Phương trong năm 1991 và là một trong 40 ca khúc được phổ từ thơ của 33 thi sĩ vào những năm 1973, 1974 đến năm 1992 trong tuyển tập “Tình Như Mây Cõi Lạ” nhạc Lê Uyên Phương.

No comments:

Post a Comment