Tuesday, July 4, 2017

BIỂU TÌNH CHỐNG CAO ĐÀI QUỐC DOANH THỰC HIỆN MƯU ĐỒ TÔN GIÁO VẬN CHO CSVNLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại cuộc biểu tình chống Cao Đài Quốc Doanh âm mưu tổ chức “Đại Hội Nhơn Sanh” nhằm tuyên truyền và thực hiện mưu đồ tôn giáo vận cho CSVN vào sáng ngày 3 tháng 7 năm 2017 trước Tượng đài Đức Thánh Trần trên Đại Lộ Bolsa Trần Hưng Đạo, trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment