Lac Viet Humanistic Culture

Thursday, July 13, 2017

BÁO ĐỘNG VỀ SỰ XÂM NHẬP CỦA TRUNG CỘNG VÀO QUẬN CAMLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Đại diện một số Đoàn thể, Hội đoàn miền Nam California đã lên tiếng báo động về việc xâm nhập của Trung Cộng vào các ngành xây dựng, cơ sở kinh doanh tại Quận Cam trong một buổi tường trình được diễn ra vào chiều ngày 9 tháng 7 năm 2017 tại một địa điểm thuộc Thành phố Anaheim, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi tường trình này với sự góp mặt của quý Ông Phan Kỳ Nhơn, Phan Quang Thuần, Phạm Ngọc Khôi, Lê Đình Sáu và Bà Trần Thanh Hiền.

No comments:

Post a Comment