Lac Viet Humanistic Culture

Wednesday, July 26, 2017

HÌNH ẢNH BUỔI GÂY QUỸ CỦA VĂN PHÒNG BPSOS TẠI LITTLE SAIGON 2017


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại một số hình ảnh về buổi tiệc gây quỹ của Văn phòng BPSOS tại Little Saigon nhằm kêu gọi “góp một bàn tay giải cứu nạn nhân buôn người & bảo vệ đồng bào tị nạn” vào tối ngày Thứ Bảy 22 tháng 7 năm 2017 tại Seafood Place, 12181 Brookhurst St, thuộc Thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment