Lac Viet Humanistic Culture

Monday, July 10, 2017

TULKU MIGMAR TSERING & LỄ QUÁN ĐẢNH ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Hình ảnh Tulku Migmar Tsering và Pháp hội Quán đảnh Đức Phật Dược Sư vào chiều Chủ Nhật ngày 9 tháng 7 năm 2017 tại Chùa Khánh Hỷ, 10502 Orangewood Ave, thuộc Thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment