Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, October 2, 2018

BIỂU TÌNH NGÀY 29/9/2018 TẠI LITTLE SAIGON ỦNG HỘ QUỐC NỘI CHỐNG LUẬT ĐẶC KHU & AN NINH MẠNGLittle Saigon (VanHoaNBLV) –  Sau hơn 3 tháng liên tục tổ chức biểu tình, tuần hành và ca nhạc đấu tranh để yểm trợ và giữ lửa cho những phong trào bảo vệ Tổ Quốc của toàn dân quốc nội, đã được đồng hương khắp nơi ở hại ngoại hưởng ứng nhiệt liệt. Đặc biệt sau lời kêu gọi của quý vị lãnh đạo tinh thần các Tôn Giáo, quý nhà đấu tranh trong quốc nội, chuẩn bị cuộc tổng biểu tình vào ngày 2 tháng 9 năm 2018,  gọi là ngày Quốc Khánh của tà quyền Cộng Sản, hầu hết đã bị đàn áp dưới mọi hình thức hoặc bị bắt, bị giam cầm cho đến ngày hôm nay mà không đưa ra xét xử. Ngày Quốc Khánh năm 2018 được xem là ngày Quốc Tang của bọn bạo quyền.

Để tiếp tục nhiệm vụ hỗ trợ đồng bào quốc nội, Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai đã tổ chức cuộc biểu tình tuần hành vào lúc 5:00PM Thứ Bảy, ngày 29 tháng 9 năm 2018. Sau khi xuất phát trước Tượng Đài Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave. Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ). Đoàn biểu tình đã tuần hành dọc theo lề đường Đại Lộ Bolsa Trần Hưng Đạo, sau đó trở về lại trước Đền Thờ Đức Thánh Trần và giải tán vào khoảng 7 giờ tối cùng ngày.

No comments:

Post a Comment