Lac Viet Humanistic Culture

Monday, November 5, 2018

HÃY DỒN PHIẾU CHO NV PHÁT BÙI TÁI ỨNG CỬ NGHỊ VIÊN TP GARDEN GROVE ĐỊA HẠT 4 NGÀY 6/11/2018Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại lời phát biểu của Nghị viên Phát Bùi, anh Tsu A Cầu và Phạm Hoàn nhân dịp Hiệp Hội Cứu Hỏa Garden Grove đã bảo trợ cho Ban tranh cử của Nghị viên Phát Bùi một xe cứu hỏa để chạy đi vận động cho NV Phát Bùi tái tranh cử vào chức vụ Nghị viện Thành phố Garden Grove Ngày 6 tháng 11 năm 2018.

Cuộc phỏng vấn về sự kiện nêu trên được thực hiện vào chiều ngày 5 tháng 11 năm 2018 trong khuôn viên của Dalat Supermarket, 13075 S Euclid St., thuộc Thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment